Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối

Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối

Model GTX30S/GTX60S Remote Seal Type

Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối

Model GTX30A/GTX60A